Innkalling årsmøte innebandy

Postet av Bækkelagets SK den 23. Jan 2020

Innkalling til
Årsmøte i BSK innebandy
6. FEBRUAR 2020 KL. 19.00


Sted: BSKs lokaler
Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet.
2. Velge dirigent(er) og referent(er)
3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
5. Årsberetning for BSK Innebandy 2019.pdf
6. Årsregnskap 2019 Innebandygruppen.pdf
7. Innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, må være fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet

 8. Aktivtitetsavgift for 2020 Forslag til aktivitetsavgift 2020-21 BSK Innebandy.pdf

 9. Budsjett for 2020
 10. Valg i henhold til §11

Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre for 2020.pdf

Velkommen!

Tom Vestby
Styreleder BSK innebandy


Innkalling årsmøte FU innebandy. Agenda:

Årsberetning for 2019

Årsregnskap for 2019

Budsjett for 2020

Valg av styre

Innkomne forslag

Eventuelt

Årsberetning FU Innebandy 2019.pdf

Årsregnskap FU Innebandy 2019 - Budsjett 2020.pdf


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline