ÅRSMØTEDOKUMENTER

Årsmøtet 12. februar 2019 avholdes på klubbhuset kl. 19.00

Dagsorden

Forslag til Årsberetning 2018 for innebandygruppa_signert

Forslag til Årsregnskap 2018 Innebandygruppa_signert

Revisjonsbretning 2018 - fremlegges på årsmøtet

Forslag til budsjett 2019 Innebandygruppa - fremkommer i kolonnen lengst til høyre i resultatregnskapet

Forslag til Aktivitetsavgift for sesongen 2019-20

Innstilling fra Valgkomiteen til nytt styre for 2019

Forslag til valgkomite

Protokoll 2019

FORELDREUTVALGETS ÅRSMØTE

FU Årsberetning 2018

FU Årsregnskap 2018 og budsjett 2019


TIDLIGERE ÅRSMØTER I INNEBANDYGRUPPA

Årsmøtet 12. februar 2018

Dagsorden

Årsberetning for 2017

Årsregnskap og balanse for 2017

Revisjonsberetning 2017 - fremlegges på årsmøtet

Budsjett 2018 - fremkommer i kolonnen lengst til høyre i oversikten over resultatregnskapet

Aktivitetsavgift for sesongen 2018-19

Innstilling fra valgkomitéen til nytt styre 

Protokoll fra årsmøtet


TIL FORELDREUTVALGETS ÅRSMØTE KL 18.00 SAMME STED

Årsberetning for foreldreutvalget innebandy

Regnskap 2017 for foreldreutvalget

Balanse 31.12.2017 for foreldreutvalget

 

 


Årsmøtet 15. februar 2017 

Dagsorden

Årsberetning for 2016

Årsregnskap og balanse for 2016

Revisjonsberetning 2016Budsjett 2017 (fremkommer i kolonnen lengst til høyre i oversikten over resultatregnskapet)


Forslag til aktivitetsavgift

Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre
Innstilling til valgkomitée til årsmøtet 2018

Protokoll fra årsmøtet 2017

Årsmøtet 16. februar 2016

Dagsorden

Årsberetning for 2015

Uten bilder: INNEBANDYGRUPPAS ÅRSBERETNING FOR 2015 uten bilder.pdf

Med bilder: INNEBANDYGRUPPAS ÅRSBERETNING FOR 2015 med bilder.pdf

Årsregnskap for 2015
Revisjonsberetning 2015
Budsjett 2016 fremkommer i Årsregnskap 2015 i kolonnen til høyre for "Regnskap 2015"
Forslag til aktivitetsavgift 2016-17 (ble vedtatt)
Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre.pdf (ble valgt)
Innstilling til valgkomitée til årsmøtet 2017 (ble valgt)
Protokoll fra årsmøtet

Årsmøtet 12. mars 2015

Protokoll
Dagsorden
Årsberetning
Regnskap og budsjett
Balanse
Revisjonsberetning
Aktivitetsavgift


Årsmøtet 11. mars 2014

Protokoll
Årsberetning
Regnskap, balanse og budsjett
Revisjonsberetning

Aktivitetsavgift
Årsmøtet 12. mars 2013

Protokoll
Årsberetning
Regnskap og balanse
Budsjett
AktivitetsavgiftÅrsmøtet 12. mars 2012

Protokoll
Årsberetning
Regnskap, balanse og budsjett
AktivitetsavgiftLevert av IdrettenOnline