Kjære alle sammen - hva skjer i klubben?

Postet av Bækkelagets SK den 2. Des 2020

I klubben er det strenge begrensninger på hva vi kan foreta oss innendørs, som dere vet. Vi er selvfølgelig opptatt av å forholde oss til de smittereglene som gjelder i Oslo. Vi håper at mulighetene for god aktivitet kommer tilbake og er selvfølgelig klare det øyeblikket det gis lettelser.  Vi jobber med budsjett for 2021. Det er stort fokus på å gjøre aktivitetene i gruppene så godt og forutsigbart som mulig ut fra de økonomiske realitetene vi står overfor.

 

Vi arbeider fortsatt med BSK Arena og har sterke signaler på at utbyggingsplanen vil komme til bystyrebehandling i slutten av januar. Det er bra, og målet er fortsatt at vi skal bli ferdig til sommeren 2023. 

 

Norway Cup planlegges. Det er åpenbart større utfordringer med arrangementet som følge av covid-19. Smittereglene vil ha innvirkning på både antallet vi kan ha overnattende på hver skole, på smittevern og smittesporing, og det vil også sette strenge regler for bespisning og transport og mange andre områder i arrangementet.
Om vi får ta med lag fra andre land vet ingen per dags dato, men vi vil være klare, selv om lagene kommer Bergen eller Beijing. Vi har en egen ansatt i administrasjonen som har hovedansvar for norske lag og medarbeider som er opptatt av lag fra resten av verden. Informasjonsbehovet er stort.
 Vi søker Oslo Kommune om ekstra støtte i forbindelse med arrangementet og vi har mange møter om samme med både posisjon og opposisjon på Stortinget. Det er også slik at Norges Idrettsforbund heier på oss.

 

Ha en god advent og ta vare på hverandre.

 

Pål


0 Kommentar

BSK Arena og fremdrift.

Postet av Bækkelagets SK den 4. Nov 2020

Det har tatt sin tid. Først ble prosjektet stanset på grunn av klage mot kommunens reguleringsprosess. 

Klagen ble avist av både kommunen og Fylkesmannen etter noen måneder, og så satt også Korona-epidemien en demper på fremdriften.

Vi er nå på oppløpssiden og vi planlegger med byggestart etter Bystyrevedtak i slutten av januar.

Det vil bli gjort en del forut for vedtaket for å få på plass vann og avløp samt ny strømforsyning.

Vi er i sluttfasen med Undervisningsetatsavtalen og det vil gå cirka 700 videregåendeskoleelever på Ekeberg i 40 år.

Flott for skolen, klubben og byen.

Vi planlegger med ferdigstillelse til skolestart 2023.  

Som dere ser av vedlagte tegninger blir dette et flott anlegg. Vi har virkelig noe å se frem til.


0 Kommentar

Bækkelagets SK Fotball søker fotballtrenere!

Postet av Bækkelagets SK den 20. Okt 2020

Bækkelagets SK Fotball holder til på Ekebergsletta og fotballgruppen vår er i rivende utvikling, med ca. 800 medlemmer. Vi har spillere i alle årganger fra 5 år og opp til oldgirls/oldboys.


De siste årene har fotballen i BSK tatt store steg, både i antall aktive, samt på trenersiden og vi har bygget opp en god kompetanse hos våre trenere. Nå ser vi etter ytterligere trenere for å styrke vår satsing på fotballen og lage et enda bedre opplegg for våre spillere.


BSK ble NFF Kvalitetsklubb i 2018 og vi har siden den gang jobbet med å utvikle og implementere sportsplanen vår i all aktivitet i klubben. Vi har et velfungerende og operativt styre som hjelper oss med å gjennomføre dette.Hva kan vi tilby en trener?


I BSK får du være en del av et utviklende trenermiljø med både trenere med erfaring som toppspillere, samt unge trenere med et stort ønske om å utvikle seg selv og klubben. Vi har flere trenere med både UEFA A og B-lisens og har et spennende faglig miljø. Vi har et samarbeid med FPN (Fotballprogresjon Norge) som sørger for god kvalitet i barnefotballen, samt et sterkt team i ungdomsfotballen som sammen jobber inn mot årgangene og bidrar på tvers av årganger for å lage et best mulig opplegg totalt sett. I BSK kan du komme inn og sette preg på årganger, samt utvikle klubben som helhet gjennom gode diskusjoner med dyktige og erfarne trenere.


Vi har også et akademi for våre spillere i alderen 7-12 år hvor vi jobber etter klubbens filosofi. Her er det også jobbmuligheter.


Ønsker man å ta trenerkurs, legger vi til rette for og dekker dette etter avtale. Vi har også tradisjon for å dra med flere trenere på det årlige Cupfinaleseminaret for å hente inspirasjon og få læring.


Hva ser vi etter?


Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg som trener og som ønsker å være en del av et fremoverrettet og inspirerende miljø. Du som ønsker å utvikle klubben videre i riktig retning og dra lasset sammen med dine trenerkolleger. Du som elsker fotball og som ønsker å oppleve hvordan ditt bidrag utvikler enkeltspillere og lag, og samtidig gir deg utvikling som trener og leder.


Lønn etter avtale.


 Er dette deg? Ta kontakt med sportslig leder Anders Grohs på anders@bsknc.no, eller på telefon 40548616. 


0 Kommentar

Informasjon fra generalsekretæren

Postet av Bækkelagets SK den 18. Okt 2020

Vi har fått en erstatning fra myndighetene for avlysningen av Norway Cup 2020. Denne gir oss mulighet til å overføre støtte til de ulike gruppene i klubben! 

Videre gir erstatningen et bidrag til finansieringen til planleggingen av Norway Cup 2021.

 

Norway Cup planleggingen er i gang. Det blir, på grunn av Covid-19, det mest kompliserte arrangementet vi har planlagt. 

Smitte og smittevern er komplisert. Vi har gode beredskapsplaner og disse blir utvidet. Smittevern vil innvirke på mye. 

Blant annet på bespisning, transport, overnatting, arenaplaner, arrangementer, bestillingsrutiner og smittesporing. 

Vi har en erfaren turneringsledelse og mye kunnskap i klubben. Vi vil utvide turneringsledelsen med en person med erfaring fra smittevern. 

Det er viktig for oss at deltakere, foreldre og lagledere vet at de kan sende lag og klubber til oss med forvisning om at vi har gode planer for en 

trygg gjennomføring av Norway Cup 2021. 

Om arrangementet blir nasjonalt eller med internasjonal deltakelse er umulig å si noe om i dag. Vi skal være forberedt uansett. 

 

Vi har siden forrige oppdatering kunnet glede oss over en Norgesmester i spyd, Kasper Sagen, og det er gitt heder og ære til tre frivillige. 

Fra friidrettens verden har Jostein Haraldseid og John Olav Viste fått Oslo idrettskrets hederspris og Erik Borglin er tildelt for håndballen.

Vi er stolte av dette – det er slike ildsjeler som er med å skape et bedre samfunn!

 

BSK Arena er forsinket. Grunnen er først og fremst at kommunen fikk en klage på reguleringsprosessen. 

Vi har brukt tiden konstruktivt. Skolens ansatte, ledere, elever og tillitsvalgte har brukt tiden til å få prosjektert en fantastisk skole. 

Vi skal huse 700 elever på Ekeberg i 40 år, så dette arbeidet er viktig. 

Hallen blir fantastisk, og alle medlemmer av klubben kommer til å få kanskje Norges flotteste idrettsbygg. 

Planen er å ha alt ferdig til skolestart 2023. Rivning av eksisterende bygningsmasse vil skje i januar/februar neste år.

Vi har som ambisjon at BSK Arena skal stå ferdig til Norway Cups 50ende arrangement i 2023! Det er bare å glede seg.

 

Med ønske om en idrettsglad høst!

 

Pål 😊0 Kommentar

Administrativ heder til Jon Olav og Jostein i friidretten

Postet av Bækkelagets SK den 16. Okt 2020

Foto: Kathe Langvik, Oslo idrettskrets


De tre fra Oslo friidretten som nylig mottok Oslo idrettskrets hederspris for særlig fortjenestefull administrativ virksomhet til beste for idretten i Oslo. Unni Helland, BUL, Jon Olav og Jostein fra BSK.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline