Om foreldreutvalget

Formål

Foreldreutvalget er ment som et støtteapparat for aktive barn og ungdom innen de respektive junioravdelinger i klubben - både økonomisk og miljømessig.


Målsetning

Foreldreutvalgene skal arbeide for å legge forholdene til rette slik at de aktive kan utøve sin idrett i et godt og trygt miljø . De skat bidra til et positivt og sosialt miljø, også utenfor idrettsarenaen, og bidra aktivt til samarbeid mellom foreldre/foresatte og klubben.

FU-ene skal yte økonomisk støtte og bistand til trivselsfremmende tiltak for barn og ungdom innen de respektive gruppene. Det er en forutsetning for økonomisk støtte fra FU til det sportslige arbeidet, at junioravdelingenes andel av gruppenes midler ikke blir avkortet.

Medlemmer

Foreldreutvalget består av foreldrekontaktene for de aldersbestemte lagene og det valgte styret i FU. .

Navn Tlf E-post Funksjon /
repr for
Tone Hesterskog 911 01 465 tone.hesterskog@bouvet.no Leder
Michael Hesterskog 920 41 258 m.hesterskog@gmail.com Økonomi
Merete Skøien 911 38 538 merete.skoien@bwoffshore.com Kioskansvarlig
Hanne Ødegård Foreldrekontakt 2005
Sven Andreassen Foreldrekontakt 2007

Levert av IdrettenOnline